Vòng Nam đá năng lượng khí – HGT 88895

1.650.000

Vòng nam đá năng lượng khí HGT 88895

  • Chất liệu: đá thiên nhiên mắt hổ, mắt diều hâu, charm
  • Size viên đá: 12 li
  • Số lượng hạt đá năng lượng khí: 3 viên
  • Số lượng đá thiên nhiên mắt hổ: 3 viên
  • Số lượng đá thiên nhiên mắt diều hâu: 7 viên

Mô tả

Back To Top