Home Vòng tay nam NLK Vòng nam đá năng lượng khí – HGT 88895

Vòng nam đá năng lượng khí – HGT 88895

1.650.000

Vòng nam đá năng lượng khí

Chất liệu:

+Đá thiên nhiên mắt hổ, mắt diều hâu, Charm

+ Size viên đá: 12 li

+Số lượng hạt đá năng lượng khí : 3 viên

+Số lượng đá thiên nhiên mắt hổ: 3 viên

+Số lượng đá thiên nhiên mắt diều hâu: 7 viên

Danh mục:

Mô tả