Home Vòng tay nam NLK Vòng tay Nam đá năng lượng khí HGT 88821

Vòng tay Nam đá năng lượng khí HGT 88821

1.650.000

Vòng tay đá năng lượng khí Hồ Gia Trang dành cho người mệnh Kim

size đá: 14 li

Số lượng hạt đá năng lượng: 3

Số lượng đá mắt hổ: 9

charm

Danh mục:

Mô tả